opleidingsinstituut en coaching

Wat is HNLP?

HNLP gesprekHNLP staat voor Humanistische Neuro Linguïstische Psychologie en is afgeleid van NLP. Waar in NLP meer aandacht besteed wordt aan vaste protocolen, is HNLP flexibeler, waardoor je de geleerde NLP technieken meer conversationeel kunt inzetten. Inspelen op wat zich aandient staat centraal. De HNLP-er moet flexibel zijn en kan zich niet verschuilen achter allerlei modellen.

HNLP Practioner Opleiding van TRAINiNGE

In de (h) NLP practitioner opleiding van TRAINiNGE worden NLP en HNLP zo gecombineerd dat jij klassieke NLP leert en ook hoe je flexibel, op een HNLP manier, gebruik kunt maken van jouw opgedane kennis. 
Goed waarnemen is hierbij heel belangrijk. Waarnemingsvermogen en flexibiliteit horen bij elkaar. We besteden dan ook veel aandacht aan beide.

Humanistische Neuro Linguïstische Psychologie (HNLP) gaat er vanuit dat mensen continu veranderen, verandering is normaal en natuurlijk, sterker: het is gemakkelijker te veranderen dan hetzelfde te blijven.

Wij zijn niet altijd blij met verandering, maar het is onvermijdelijk. Wij en onze omgeving zijn steeds in beweging, de kunst is meebewegen, je aanpassen.

Veel mensen voelen verwaring, spanning of onrust bij een aankomende verandering. En het is goed te bedenken dat verwarring nodig is voor ontwikkeling en groei. Het leren omgaan met verwarring is onderdeel van de opleiding, op die manier leer je omgaan met een constant veranderende omgeving.

Het ontstaan van HNLP

Het ontstaan van HNLP is te danken aan: John Overdurf en Julie Silverthorn. Als psychologen waren zij al vroeg geboeid door NLP.
Daarnaast wilden zij graag hun ervaringen kwijt en binnen NLP was dat toen niet mogelijk. Na het behalen van hun master trainerschap ontwikkelden zij HNLP. Dit in navolging van de toen al bestaande, maar nog relatief jonge stroming van de humanistische psychologie.

Dat gedachten en taal elkaar beïnvloeden is duidelijk. Het Programmeren (de P uit NLP), werd vervangen door Psychologie. Hierdoor konden John Overdurf en Julie Silverthorn hun ruime praktijkervaring onderbrengen. Humanistic Neuro Linguïstic Psychology werd toen een feit.
Bij beiden ging de liefde naast het geven van NLP en HNLP trainingen ook uit naar Milton Erickson (een bekende psychiater en hypnotherapeut) en het gebruik van trance. John is begaan met het vinden van nieuwe en effectieve interventies. Samen met Julie is hij begonnen om elke NLP techniek om te zetten in een conversationele. Daardoor nam de bruikbaarheid toe en konden de technieken ook in het dagelijkse leven, op straat en in de koffiekamer worden toegepast. Het coachen of begeleiden van werknemers, collega’s en anderen om je heen wordt met HNLP een natuurlijk gesprek met mooie gevolgen in plaats van een "coachsessie".

Wil jij een NLP of een HNLP-opleiding volgen? 

Heb je interesse? Neem persoonlijk contact op: info@traininge.nl of meld je aan/ neem een optie voor/op de (h) NLP Practitioneropleiding die TRAINiNGE verzorgt middels het inschrijfformulier.

Wil je eerst kennismaken met (h) NLP? Kom dan naar de gratis workshop.